Välj rätt e-sortiment utifrån efterfrågan

Zuna är en smart mjukvara som samlar in och analyserar kunddata automatiskt, för ett mer träffsäkert sortimentsurval för din e-handel.
Varumärken vi jobbar med idag

Varför Zuna skapades

Vad efterfrågar dina kunder online? Idag är det essentiellt att förstå hur dina kunders behov ändras, varför det gör det och vad du därmed kan göra med ditt e-sortiment för att möta deras efterfrågan.
Hög konkurrens online

Om en kund inte hittar sin produkt på din sajt så hittar hen den på en annan bara några klick bort. Den konkurrensen ökar kraven på alla e-handlares sortiment.
Utebliven tillväxt & försäljning

Det finns en tydlig trend av att sortimenturval som inte är databaserade resulterar i en låg tillväxt. Och vice versa finns det en stark korrelation mellan databaserade sortimenturval och hög tillväxt!
Manuell hantering

Vid manuell hantering är det tidskrävande, personberoende och kräver expertkompetens, som är svårt att systematisera i bolagets processer.
Vi utvecklar Zuna utifrån djupgående analyser och metoder gjorde av framgångsbolag, där bolagens databaserade e-sortiment stod för 30% av den totala onlinetillväxten.
Välj rätt e-handelssortiment enligt kundernas efterfrågan online.

Introduktion Zuna

Välj ett träffsäkert e-sortiment genom att förstå vad dina kunder efterfrågar online.
Enkel och användarvänlig dashboard.
Avancerade analyser behöver inte visualiseras komplicerat. En självförklarande layout underlättar för ditt team att nyttja kunddatan till fullo och agera på resultaten.
Se vilken potential just ert sortiment har
Genom att matcha interna och externa datakällor möjliggör Zuna en kartläggning av ditt företags specifika potential och förbättringsmöjligheter, helt baserat på kundernas efterfrågan på ditt nuvarande e-sortiment.
Automatiserad dataanalys
Ett standardiserat analysverktyg som ger dig ett tydligt underlag inför viktiga strategiska beslut om ditt sortiment.
"Samhället är under transformation från kunskap om den egna produkten till kunskap om omvärlden (perception). Idag räcker det inte längre att erbjuda bra produkter, utan det behöver dessutom vara rätt produkter. Att skaffa och agera på kundförståelse har aldrig varit viktigare än nu".
Troed Troedsson
Paradigmanalytiker, konsult & föreläsare med fokus på större paradigmförändringar inom industrier och affärsstrategier för bolagen som påverkas.

Låt Zuna hjälpa till

Förstå potentialen och kundens efterfrågan online, för att välja ett e-sortiment som matchar efterfrågan.
Bygg träffsäkerhet
Ökad tillväxt & försäljning

Systematisera & digitalisera  

Möt Zuna

Vårt team delar passionen för att bygga bra bolag. Vi är övertygade om att nyckeln till framgång är att omvandla kundförståelse till handling. Därför startade vi Zuna.
Kajsa Samuelson
CEO & Co-founder
Medgrundare och CEO, Zuna. Kajsa har en master examen inom Industriell ekonomi från Linköpings Universitet och under de senaste sju åren har Kajsa arbetat inom projektledning och entreprenörskap.
Jesper Stenmark
Sales, senior advisor & Co-founder
Säljchef och Co-founder till Akuret. Jesper har under de senaste tio åren skaffat sig en gedigen erfarenhet av att bygga SaaS-bolag. Han har lång erfarenhet inom detaljhandeln, inköp och sortiment, allt från ledande bolag såsom H&M till start-ups.
Johan Lindblad
Chairman of the board & technical advisor
Medgrundare och CTO, Hidden Dreams. Johan har en master examen inom Industriell ekonomi med en master inom “Computer Science and Engineering” från KTH. Han har flertalet CTO positioner i sin professionella bakgrund och erfarenhet som teknisk expert från fler än ett dussin företag.
Maria Norberg
Member of the board
Medgrundare och CEO, Hidden Dreams. Maria har en examen inom Industriell ekonomi från KTH och har under de senaste tio åren arbetat med innovation, strategi och företagsutveckling i tekniskt tunga företag, allt från ledande företag såsom Apple till start-ups.
Saeid Esmaeilzadeh
Senior advisor
Ph.D. Serie entreprenör, grundare av Esmaeilzadeh Holding, Serendipity Innovations och Spartacus Capital.
Börja använda Zuna idag.
Industrin är under förändring. Häng med på resan!